Naše kase u sebi sadrži sve elemente propisane novim zakonom o fiskalizaciji 2022., koje podrazumevaju SmartCard čitač bezbednosnog elementa, ugrađen LPFR koji komunicira sa serverom Poreske uprave i sertifikovani ESIR koji služi za izdavanje fiskalnih računa. Stoga su naši uređaji kompletani za fiskalizaciju računa.

novi sistem poslovanja

Unapredite vašu prodaju sa našim programima i kasama

Program za maloprodaju

Aplikacija BxPos za Android i Windows

Program za maloprodaju BxPos je kompletno rešenje namenjeno za evidenciju poslovnih promena i analizu podataka u maloprodaji. Akreditovan je od strane Poreske uprave za rad u sistemu e fiskalizacije. Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Značajno ubrzava i olakšava operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno, naročito izdavanje računa, izradu kalkulacija, evidenciju povrata robe i slično. Automatski formira izveštaje kao što su lager lista, KEP i promet kase. Sadrži izveštaje o ostvarenoj razlici u ceni, prodaji i nabavci robe 

Program je jednostavan za korišćenje i spreman za rad po novoj fiskalizaciji 2021/22. Omogućava rad sa artiklima, dodavanje i izmenu artikala kao i rad sa blagajnicima, pa i dodavanje i izmenu blagajnika. Program omogućava vođenje evidencije o prometu robe i mogućnost priključenja USB – štampača, barkod skenera, Bluetooth štampača, barkod skenera, RS232 štampača i barkod skenera (sa adapterom). BxPos ima portrait orjentaciju, može da se koristi i na telefonima i na tabletima.

Mnogo dobar program koji mi je olakšao svakodnevni posao.
Izabela
administrativni radnik
5/5
Unapredili smo poslovanje i prezadovoljni smo podrškom!
Nikola
direktor
5/5
Akreditovan od strane poreske uprave
Rad u sistemu e-fiskalizacije 100%
Vođenje precizne evidencije
O prometu robe, prihodima i rashodima 100%
Ubrzava i olakšava
Svakodnevno izdavanje računa, izradu kalkulacije i evidenciju povrata robe 100%
Automatski formira
Izveštaje lager liste, KEP i promet kase 100%

UVEK SMO TU ZA VAS

aktivnih kasa
0
pretplatnika
0
stručnjaka
0
Potvrđenih računa u min
0

Partneri, koji nam veruju