BxPOS 3

BxPOS je Android aplikacija za maloprodaju.

-Jednostavnost u korišćenju.

-Spreman za rad po novoj fiskalizaciji 2021/22.

-Rad sa artiklima, dodavanje i izmena artikala.

-Rad sa blagajnicima, dodavanje i izmena blagajnika.

-Program omogućava vođenje evidencije o prometu robe.

-Mogućnost priključenja:

-USB – štampača i barkod skenera

-Bluetooth štampača i barkod skenera.

-RS232 štampača i barkod skenera. (sa adapterom)

-Program ima portrait orjentaciju, može da se koristi i na telefonima i na tabletima.

 

Kategorija:

Opis

BxPOS 3

Program radi sa LPFR uređajima Int raster i HCP proizvodjača.

Podržava fiskalne uređaje Int raster: DP25, WP25, WP500, WP50 i fiskalni štampačem FP-700 sa trakom 80/58 mm.