SMS kampanje

Omogućavamo slanje SMS poruka preko portala ili integracijom u aplikacijama. Cena SMS poruke 2 dinara+PDV.

Sistem omogučuje slanje velikog broja poruka sa kompletnim izveštajima o učinku. Moguće je unapred pripremanje kampanje i slanje u određeno vreme, testiranje, slanje svih vrsta poruka.

Kategorija:

Opis

 

sms2

sms1