BxPOS Windows

BxPOS je Windows aplikacija za maloprodaju.

-Jednostavnost u korišćenju.

-Spreman za rad po novoj fiskalizaciji 2021/22.

-Rad sa artiklima, dodavanje i izmena artikala.

-Rad sa blagajnicima, dodavanje i izmena blagajnika.

-Program omogućava vođenje evidencije o prometu robe.

-Mogućnost priključenja: Windows printers

-Program je prilagodjen i može se koristiti na touch screen uredjajima.

Kategorija:

Opis

BxPOS 3

Rešenje Poreske Uprave Republike Srbije

Решење MEGAS3MS ЕСИР

Program radi sa LPFR uređajima Int raster i softverskim LPFR.

Podržava fiskalne uređaje Int raster: DP25, WP25, WP500, WP50 i fiskalni štampačem FP-700 sa trakom 80/58 mm.